Ägarlängd Ljungs slott

1774-1794 Riksrådet greve Fredrik Axel von Fersen d.ä. gift med Grevinnan Hedvig Catharina de la Gardie
1794-1810  Riksmarskalken Greve Hans Axel von Fersen d.y. – ogift
1810-1818  Överstekammarherre Greve Fabian von Fersen gift med Grevinnan Lovisa Sofia Piper
1818-1838  Majoren Greve Axel von Fersen, ogift
1838-1839  Majoren Greve Gustaf Hans von Fersen, bror till föregående, gift med

Friherrinnan Sofia Ulrika Bonde

1839-1868 Grevinnan Louise von Fersen, syster till föregående, gift med

Kammarherre Greve Carl August Gyldenstolpe

1868-1906 Friherre Claes von Mecklenburg gift med Friherrinnan Helene von Mecklenburg
1906-1908 Under denna period hade säteriet tre olika ägare, Lars Eriksson, Elon Larsson och Fredrik Rosin
1908-1916 Godsägare Albert Lindström, brukspatron Oskar Lundqvist, Lindenäs och

riksdagsman Gustav Andersson, Kolstad.

Godsägaren blev efter en kort tid ensam ägare.

1916-1939  Godsägare Christian Möller
1939-1949  Hovjägmästare PA Lund
1949-nuv  Familjerna Waha Nordenhed