Ägarlängd Ljungs slott

1730-1747 Greven Hans von Fersen
     gift med grevinnan Eleonora
     Maargareta Wachtmeister
1747-1794 Greve Fredrik Axel von Fersen d.ä. 
     gift med grevinnan Hedvig Catharina
     de la Gardie
1794-1810 Greve Hans Axel von Fersen d.y. ogift
1810-1818 Greve Fabian Reinhold von Fersen
     gift med grevinnan Lovisa Sofia Piper
1818-1838 Greve Axel von Fersen ogift
1838-1839 Greve Gustaf Hans von Fersen gift med
     friherrinnan Sofia Ulrika Bonde
1839-1868 Grevinnan Louise von Fersen gift med
     kammarherren greve Carl August Gyldenstolpe
1868-1906 Friherre Claes von Mecklenburg gift med
     friherrinnan Helene född von Mecklenburg
1906-1908 Under denna period hade säteriet tre olika ägare
     Lars Eriksson, Elon Larsson och Fredrik Rosin
1908-1906 Godsägare Albert Lindström och hans hustru
     Maria född Broman
1916-1939 Godsägare Christian Möller och hans hustru
     Nancy född Hall
1939-1949 Hovjägmästare P.A. Lund

1949-   Familjerna Waha, Nordenhed