Ägarlängd Ljungs slott

   

Hans von Fersen köpte Ljungs säteri 1730

1730-1747 Greven Hans von Fersen
gift med grevinnan Eleonora Margareta Wachtmeister

1747-1794 Greve Fredrik Axel von Fersen d.ä. 
gift med grevinnan Hedvig Catharina de la Gardie

1794-1810 Greve Hans Axel von Fersen d.y. ogift
1810-1818 Greve Fabian Reinhold von Fersen
gift med grevinnan Lovisa Sofia Piper
1818-1838 Greve Axel von Fersen ogift
1838-1839 Greve Gustaf Hans von Fersen gift med
friherrinnan Sofia Ulrika Bonde
1839-1868 Grevinnan Louise von Fersen gift med           
kammarherren greve Carl August Gyldenstolpe
1868-1906 Friherre Claes von Mecklenburg gift med
friherrinnan Helene född von Mecklenburg
1906-1908 Under denna period hade säteriet tre olika ägare
Lars Eriksson, Elon Larsson och Fredrik Rosin
1908-1906 Godsägare Albert Lindström och hans hustru
Maria född Broman
1916-1939 Godsägare Christian Möller och hans hustru
Nancy född Hall
1939-1949 Hovjägmästare P.A. Lund
1949-     Familjerna Waha, Nordenhed