Ägarlängd Ljungs slott

1774-1794 Riksrådet greve Fredrik Axel von Fersen d.ä. gift med Grevinnan Hedvig Catharina de la Gardie
1794-1810  Riksmarskalken Greve Hans Axel von Fersen d.y. – ogift
1810-1818  Överstekammarherre Greve Fabian von Fersen gift med Grevinnan Lovisa Sofia Piper
1818-1838  Majoren Greve Axel von Fersen, ogift
1838-1839  Majoren Greve Gustaf Hans von Fersen, bror till föregående, gift med Friherrinnan Sofia Ulrika Bonde
1839-1868 Grevinnan Louise von Fersen, syster till föregående, gift med Kammarherre Greve Carl August Gyldenstolpe
1868-1906 Friherre Claes von Mecklenburg gift med Friherrinnan Helene von Mecklenburg
1906-1908 Under denna period hade säteriet tre olika ägare, Lars Eriksson, Elon Larsson och Fredrik Rosin
1908-1916 Godsägare Albert Lindström, brukspatron Oskar Lundqvist, Lindenäs och riksdagsman Gustav Andersson, Kolstad. Godsägaren blev efter en kort tid ensam ägare.
1916-1939  Godsägare Christian Möller
1939-1949  Hovjägmästare PA Lund
1949-nuv  Familjerna Waha Nordenhed