Spökerier?

 

Visst händer det oförklarliga saker på Ljungsslott, men av det som florerar på nätet stämmer ingenting. Se nedan:

 

Sockerbruksruinen t.ex. har aldrig brunnit, alltså kan ingen ha blivit innebränd och inga skrik på grund av denna ”s.k. olycka” höras.

Barn har aldrig blivit inmurade på Ljungs slott, ej heller tagits av daga där. Det fotavtryck från ett barn, som faktiskt existerar, är avsatt i en tegelsten från det egna tegelbruket innan teglet där torkat/stelnat (barnarbetare?).

Axel von Fersen d.y. vars liv slutade så tragiskt, då han slogs ihjäl av pöbeln i Stockholm, var aldrig gift. Följaktligen kan ”hans fru” omöjligen gå igen.

Mathissen. Vi som arbetar/guidar på slottet, har aldrig hört mathissen leva sitt eget liv. Författarens fantasier?

Historien om ”Pintorpafrun” får också stå för författarens egen fantasi.
Om författaren till denna historia med ”Pintorpafrun” menar fru von Mecklenburg, så är det visserligen känt att hon förde ett hårt regemente, men hon sålde slottet och flyttade till Tyskland till en av sina döttrar, där hon också slutade sina dagar 93 år gammal.