En av säteriets mest kända ägare är familjen von Fersen

                                         

      Hans von Fersen                      med sonen             Axel von Fersen d.ä.

Hans von Fersen köpte gården i samband med en konkurs  år 1730.
År 1747 gjordes Ljung till fideikommiss för Axel von Fersen d.ä.

Fredrik Axel von Fersen d.ä. född den 5 april 1719 i Stockholm, död den 24 april 1794 i Stockholm, var svensk greve, riksråd 1772, fältmarskalk 1770, ledamot av Svenska Akademien 1786.

Axels (d.ä.) första egentliga uppträdande som politisk personlighet var vid riksdagen 1755–1756, då han blev lantmarskalk och Hattarnas huvudsakliga ledare.

Han deltog i Pommerska kriget och intagandet av Wolin och Usedom, då tusen fångar togs, och genom brandskattandet av Camin, vilket hörde till de märkligare bedrifterna i detta krig.

Han tilldelades Serafimerorden och Svärdsorden

Slottet

Då byggherren Axel von Fersen d.ä. avled 1794 ärvdes Ljung av äldste sonen Axel von Fersen d.y. Han var svensk greve, generallöjtnant, riksmarskalk, ambassadör och en av rikets herrar.

Han är kanske framförallt känd  för sin nära förbindelse med den franska kungafamiljen under Franska Revolutionen och för sin förtroliga vänskap med drottningen Marie-Antoinette. Han planerade och deltog i den franska kungafamiljens misslyckade flyktförsök 1791. Han deltog i det amerikanska frihetskriget på kolonisternas sida mot den brittiska kronan.

Hans Axel von Fersen d.y. föddes i Stockholm 4 september 1755 och dog genom lynchning i Stockholm den 20 juni 1810. Hans minne högtidlighålles detta datum av Föreningen Ljungs Slotts Bevarande i Ljungs kyrka, där han är begravd i familjens krypta.

Axel von Fersen d.y.