Föreningen

Ljungs Slotts Bevarande

“Vi vill försöka bevara en levande kulturmiljö i ett modernt samhälle”

Därför bildades en intresseförening i januari 1997. Genom olika aktiviteter söker föreningen sprida kännedom om slottet och dess historia och värna den unika kulturmiljö som det utgör. LSB har som mål att levandegöra slottet och anordnar sedan 1998 guidade visningar och andra aktiviteter under sommarmånaderna. Därutöver anordnar föreningen utställningar och föreläsningar kring olika teman med anknytning till bygden, slottet och dess historia.

Föreningen Ljungs Slotts Bevarande, Ljungs säteri 4, 590 75 Ljungsbro

image3322-243x300 personalen-271x300
Styrelsen civilklädd stående från vänster:
Britt-Mari Nimrodsson, Inger Nyberg, ordf. Anna-Karin Waha Nordenhed
Sittande från vänster:
Anita Vogel, Kerstin Åberg, Elisabet Kihlberg
Styrelsen i arbetskläder stående från vänster:
Anna-Karin Waha Nordenhed, Britt-Mari Nimrodsson, Elisabet Kihlberg
Sittande från vänster:
Anita Vogel, Kerstin Åberg, Inger Nyberg, ordf.

Medlemsavgift 150 kr/år

Bankgiro: 5915-9830
Plusgiro: 435 49 05-4
Org.nr.: 822003-4352

(Alla medlemmar har 10% i slottsboden)