Gästrum nr 1 (Kammare nr 1) var helt tomt med kala väggar, varken väv eller tapeter fanns kvar. I början av 1900-talet hade även bröstboaseringen (panel) tagits bort från samtliga rum i våningen och väggarna klätts med papperstapeter. I nr 1 återstod enbart rummets gråglaserade kakelugn och målade golv. Det kändes frestande att låta återskapa rummet i det skick det kan ha haft då slottet vår inflyttningsklart ca 1787-88. En inventarieförteckning från 1799 berättar bl.a. att kammaren var “Klädd med Tapeter af wäf. ljusmålade med grå listor” samt detaljerat hur den var möblerad. Föreningen ansökte om medel från Konung Gustaf VI Adolf fond för svensk kultur för “upprustning och återställande av gästrum” och beviljades härför 100.000 kr. Det hela började med att taket rengjordes och borstades fritt från flagade partier och ströks med limfärg av Tom Granath. Lilla Rå Snickeri stod för tillverkning av bröstboasering och ramar att spänna väven på. Ramar och väv sattes upp och målades av målarmästare Anders Ek med medhjälpare. Han målade för övrigt alla snickerier i rummet. V’vens dekor utfördes av målarmästare Lars-Håkan Gustavsson. Två dörröverstycken, funna på slottets vind, målades av Maria de la Berg efter originalen. Det ena var utom all räddning, det andra bedömdes som alltför kostsamt att låta renovera. Föreningens plan för rummet är att söka efter rätt typ av möbler liknande de som en gång fanns där med fördes bort i samband med den stora konkursen 1868. En puderstol, byrå och spegel har därför köpts in. Sommaren 2019 levererades en s k resesäng, tillverkad av Lilla Rå Snickeri. Madrass och kudde till sängen har skänkts av Hans Merseburg. En hel del återstår visserligen att göra, men allt växer fram så sakteliga