Årsberättelse 2017

Ljungs Slotts Bevarande (LSB) är en intresseförening som bildades i januari 1997. Föreningens främsta mål är att vårda, bevara och värna om den unika kulturmiljö som Ljungs Slott utgör, vidare att sprida kännedom om slottet och dess historia som en viktig del av såväl vårt regionala som nationella kulturarv. LSB strävar också efter att levandegöra slottet och anordnar sedan 1998 guidade visningar och andra aktiviteter under sommarmånaderna.

Styrelsen för föreningen Ljungs Slotts Bevarande överlämnar följande årsberättelse för 2017:

Styrelsens sammansättning:

Inger Nyberg, ordförande

Anita Vogel, sekreterare

Kerstin Åberg, kassör

Anna-Karin Nordenhed Waha

Elisabeth Kihlberg

Britt-Mari Nimrodsson

Johanna Waha, suppleant

 

Styrelsen har hållit 11 protokollförda sammanträden under året varav ett var årsmöte. Föreningens ekonomiska ställning framgår av bokslutet. Räkenskaperna har granskats av föreningens revisor som lämnat särskild revisionsberättelse till årsmötet. Revisor är Anders Hägg och revisorsuppleant Marianne Larsson. Medlemsantalet var vid årets slut 128 st.

År 2017 var en milstolpe i LSB:s historia: vi firade hela 20 år som ideell förening. Detta uppmärksammades genom en utställning om föreningens verksamhet i Gula rummet och en 1700-talsfest ”En afton i ljusets tecken på Ljungs Slott” den 26 augusti för i första hand våra medlemmar. En magisk afton med god mat och dryck, musikinslag och dans.

Sommarsäsongen inleddes den 31 maj med en visning av området kring platsen för Ljungs gamla säteri, kyrkan och skolan. Några veckor därefter, den 20 juni i Ljungs kyrka, hölls traditionsenligt en minnesstund över Axel von Fersen d y med föredrag och efterföljande kaffe och ”jubileumsbakelse” i slottet. I början av juni besöktes Ljung av en Rebeckaloge från Norrköping för en guidad rundtur och visning av 1700-talmode.

Våra guidade söndagsvisningar startade den 25 juni och pågick t o m 24 september. Under fem semesterveckor hölls även eftermiddagsvisningar ons-, fre- och lördagar då besökarna också kunde strosa runt i slottets bottenvåning och titta in i kök, Kåckens rum, mangelrum, se våra utställningar, lockas av utbudet i slottsboden och slå sig ner i f d Laqveijkammaren eller på slottets baksida och fika. I caféet hänger sedan några år en permanent utställning med äldre bilder av torp och gårdar hörande till Ljungs säteri. Med anledning av att det var 300 år sedan Jean Eric Rehn, Ljungs Slotts arkitekt, föddes visades en utställning om honom

och hans mångsidiga liv: ”JER, Sveriges förste industridesigner” samt hölls två special-visningar om honom med utgångspunkt från hans avtryck på Ljungs Slott. I vestibulen fanns en liten utställning om ”Anna Sophia von Fersen 1717-2017”, syster till slottets byggherre. Eftersom intresset kring familjen von Fersen är stort så hölls också en specialvisning om ”Personerna bakom porträtten”. Barn och deras familjer fick vid två tillfällen möjlighet att vandra i slottet ”från källare till vind”. I toalettkammaren fick barnen prova hattar, peruker och caper. Vid ett av dessa tillfällen erbjöds Kakfrossa i caféet, oerhört uppskattat. Två lördagar i september framförde teatergruppen Lincopensarna en uppskattad familjeföreställ-ning ”Kejsarinnans nya kläder”. Två onsdagskvällar i september hade vi vår populära ”Upplevelsevandring i skymningen” och under höstlovet två spökvisningar för barn. Därutöver tillkom ett flertal bokade gruppvisningar.

Några medlemmar ur Sällskapet Gustavianerna besökte slottet den första helgen i augusti. I samband med deras besök hölls en 1700-talsgudstjänst i vestibulen och bjöds på kyrkkaffe. Under den guidade visningen som följde därpå dök våra gäster upp i några av rummen. Den första helgen i oktober var det dags för Höstmarknad med för­säljning av hantverk och olika sorters mat i slottets bottenvåning, serverades korv och glögg i källaren samt hölls guidade visningar i mellan­våningen. Temat för visningarna var ”Det dukade bordet” och några dukade bord fanns att beskåda i Matsalen och AltanSalen. I slottscaféet serverades kaffe och delikata bakverk. I december höll slottsboden öppen den tredje advent.

Under året samarbetade föreningen med nätverket Östgötaslotten, Visit Linköping, Sällskapet Gustavianerna och Association Marie-Antoinette. Föreningen är medlem i Svenskt Kulturarv. Det mångåriga samarbetet med NBV fortsatte.

Föreningens kulturmiljövårdande bevarande-åtgärder under 2017: Renove­ring av tre av slottets fönster i bottenvåningen utfördes av Fönster & Hantverk i Linköping. Totalt 36 fönster är nu renoverade och återstår 39. Antikvarisk kontrollant är Ralph Edenheim. // Ramarna till tre speglar i St Förmaket förgylldes under hösten och planeras sättas på plats under våren 2018. Likaså två ovala ramar till porträtten av Carl Reinhold von Fersen och hans hustru Charlotta som ska hängas upp i L:a Förmaket.

En artikel om föreningen och våra 20 år förekom i Linköpings-Postens sommarbilaga vilket gav oss fin reklam. Styrelsens medlemmar gjorde i oktober ett studiebesök på Kungliga slottet där en utställning om Axel von Fersen och Marie-Antoinette öppnats i Livrust-kammaren. Under hösten besöktes slottet och kyrkan av den engelska författarinnan Evelyn Farr vilken har utgivit tre böcker om de bådas relation. Efter att säsongen hade avslutats möttes föreningens styrelse för en summering och utvärdering av säsongen 2017 samt påbörjades planeringen inför kommande sommar.

Stort och varmt tack till våra sponsorer och medlemmar för ert stöd samt till alla våra ideella med­arbetare/medlemmar som under den gångna säsongen troget har ställt upp vid de olika arrange­mangen i slottet i bl a café och slottsbod samt deltagit i våra skymnings- och spök­­­­­vandringar som statister.

Sist men inte minst: allas era insatser är ovärderliga och en absolut förutsättning för att föreningen varje år ska kunna genomföra säsongens olika aktiviteter.

Ljungsbro den 12 februari 2018

Föreningen Ljung Slotts Bevarande