Slottet

Ljungs slott – en gustaviansk pärla

Slottet är uppfört  i tre våningsplan och kantas av två flygelbyggnader. Strax intill ligger flera ekonomibyggnader från samma period.

Slottet är vackert beläget i en engelsk park mellan Göta kanal och Motala ström.

I de omöblerade rummen får besökaren ta del av slottets dramatiska och spännande historia.

Då det nya slottet var färdigt att tas i bruk, flyttades den äldre mangårdsbyggnaden till Medevi,där den än idag går under benämningen Ljungbyggningen.

Slottet är privatägt, men visas sommartid av
Föreningen Ljungs Slotts Bevarande
Välkomna till ett genuint 1700-talsslott!