Grevinnans toalettkammare
I Grevinnans toalettkammare och kabinett (benämningen hämtad från en inventarieförteckning 1799) består väggbeklädnaden av en målad linneväv, troligen från 1780-talet då slottet inreddes. Väven tapetserades över under 1900-talet. Under åren har mycket fukt samlats i väv och tapeter och väven hade börjat vecka sig och släppa i taket. En rättningsinsats var akut! Under 2012 ansökte föreningen om medel från Konung Gustav VI Adolf fond för svensk kultur och beviljades 50 000 kr för att rädda väven. Tapetlagren dokumenterades och avlägsnades och väven lytftes (konsoliderades). Arbete kvarstår med att lyfta väven ännu en gång samt nubba fast guldlister i över- och nederkant. Det vore även spännande att låta frilägga ett mindre område för att få se vilken färg som väven ursprungligen hade och få svar på frågan om den hade en dekor. Arbetet utfördes av målarmästare Anders Ek och konservator Kerstin Wetterström.

Gästrum nr 1 (Kammare nr 1) var helt tomt med kala väggar, varken väv eller tapeter fanns kvar. I början av 1900-talet hade även bröstboaseringen (panel) tagits bort från samtliga rum i våningen och väggarna klätts med papperstapeter. I nr 1 återstod enbart rummets gråglaserade kakelugn och målade golv. Det kändes frestande att låta återskapa rummet i det skick det kan ha haft då slottet vår inflyttningsklart ca 1787-88. En inventarieförteckning från 1799 berättar bl.a. att kammaren var “Klädd med Tapeter af wäf. ljusmålade med grå listor” samt detaljerat ur den var möblerad. Föreningen ansökte om medel från Konung Gustaf VI Adolf fond för svensk kultur för “upprustning och återställande av gästrum” och beviljades härför 100.000 kr. Det hela började med att taket rengjordes och borstades fritt från flagade partier och ströks med limfärg av Tom Granath. Lilla Rå Snickeri stod för tillverkning av bröstboasering och ramar att spänna väven på. Ramar och väv sattes upp och målades av målarmästare Anders Ek med medhjälpare. Han målade för övrigt alla snickerier i rummet. V’vens dekor utfördes av målarmästare Lars-Håkan Gustavsson. Två dörröverstycken, funna på slottets vind, målades av Maria de la Berg efter originalen. Det ena var utom all räddning, det andra bedömdes som alltför kostsamt att låta renovera. Föreningens plan för rummet är att söka efter rätt typ av möbler liknande de som en gång fanns där med fördes bort i samband med den stora konkursen 1868. En puderstol, byrå och spegel har därför köpts in. Sommaren 2019 levererades en s k resesäng, tillverkad av Lilla Rå Snickeri. Madrass och kudde till sängen har skänkts av Hans Merseburg. En hel del återstår visserligen att göra, men allt växer fram sakteliga …