Grevinnans toalettkammare
I Grevinnans toalettkammare och kabinett (benämningen hämtad från en inventarieförteckning 1799) består väggbeklädnaden av en målad linneväv, troligen från 1780-talet då slottet inreddes. Väven tapetserades över under 1900-talet. Under åren har mycket fukt samlats i väv och tapeter och väven hade börjat vecka sig och släppa i taket. En rättningsinsats var akut! Under 2012 ansökte föreningen om medel från Konung Gustav VI Adolf fond för svensk kultur och beviljades 50 000 kr för att rädda väven. Tapetlagren dokumenterades och avlägsnades och väven lytftes (konsoliderades). Arbete kvarstår med att lyfta väven ännu en gång samt nubba fast guldlister i över- och nederkant. Det vore även spännande att låta frilägga ett mindre område för att få se vilken färg som väven ursprungligen hade och få svar på frågan om den hade en dekor. Arbetet utfördes av målarmästare Anders Ek och konservator Kerstin Wetterström.

G