Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2018 Ljungs Slotts Bevarande (LSB) är en intresseförening som bildades i januari 1997. Föreningens främsta mål är att vårda, bevara och värna om den unika kulturmiljö som Ljungs Slott utgör, vidare att sprida kännedom om slottet och dess historia som en viktig del av såväl vårt regionala som nationella kulturarv. LSB strävar också efter att levandegöra slottet och anordnar sedan 1998 guidade visningar och andra aktiviteter under sommarmånaderna.

Styrelsen för föreningen Ljungs Slotts Bevarande överlämnar följande årsberättelse för 2018: Styrelsens sammansättning: Inger Nyberg, ordförande Anita Vogel, sekreterare Kerstin Åberg, kassör Anna-Karin Nordenhed Waha Elisabeth Kihlberg Britt-Mari Nimrodsson Johanna Waha, suppleant Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden under året varav ett var årsmöte. Föreningens ekonomiska ställning framgår av bokslutet. Räkenskaperna har granskats av föreningens revisor som lämnat särskild revisionsberättelse till årsmötet. Revisor är Anders Hägg och revisorsuppleant Marianne Larsson. Medlemsantalet var vid årets slut 145 st. Sommaren 2018 var fylld av varierande programpunkter. Slottet slog upp sina portar för besökare den 20 juni då vår säsong inleddes med traditionsenlig minnesstund över Axel von Fersen d y i Ljungs kyrka. Medlemmar i föreningen läste upp ett tidigare okänt dokument nedtecknat av ett ögonvittne till mordet på Riddarhustorget: den finske adelsmannen Albert de la Chapelle, som från ett fönster inne på en krog intill Riddarhustorget hade följt hela händelseförloppet. Kantor Lena Gustavsson bidrog med stämningsfull musik. Efter minnesstunden inbjöds till kaffe i slottet. Den 30 juni föreläste Gerd Riccius om ”De franska kungarnas älskarinnor – makt och inflytande”. Och i början av augusti besöktes slottet av den kände musikarrangören och låtskrivaren Lennart Palm som berättade om sin säregna hobby: att dokumentera gravvalv och –kor under rubriken ”Gravallvarligt och dö’kul”. En vecka därefter var det barn- och familjeföreställning på slottet ”Av barn för barn” där Norrköpings Cirkus och Variéte visade upp sina akrobatiska färdigheter. Den 1 september bjöds publiken på ”Greve Axels musikfavoriter – en musikalisk resa genom Europa och i Amerika”, en berättelse om Axel von Fersen d y:s resor och den musik som han mötte i olika länder varvat med musikaliska inslag och sång. Några av noterna var hämtade ur den unika notskatten på Löfstad slott. Guidade söndagsvisningar startade den 24 juni och pågick fram till 30 september. Under fem semesterveckor hölls även eftermiddagsvisningar ons-, fre- och lördagar då besökarna också hade möjlighet att strosa runt i slottets bottenvåning och bese sommarens utställningar, titta in i kök, Kåckens/kokerskans rum, mangelrum, lockas av utbudet i slottsboden och slå sig ner i f d Laqveijkammaren eller på slottets baksida och avnjuta kaffe med dopp. Förutom ordinarie guidade turer fanns också tre specialvisningar med i programmet om: ”Fabian von Fersen och hans familj”, ”Carl Reinhold von Fersen, Lotta Sparre och deras 6 döttrar” samt ”Vårda, bevara och återskapa en kulturmiljö – Ljungs slott”. Barn och deras familjer gavs även denna sommar möjlighet att vandra i slottet ”frånkällare till vind”. Två onsdagskvällar i september hade vi vår populära ”Upplevelsevandring i skymningen” med guide och statister, under höstlovet två spökvisningar för barn och för första gången ”en historisk vandring” i ett mörkt slott för vuxna. Därutöver flera bokade gruppvisningar från april till oktober. I början av juni besöktes Ljung även detta år av en Rebeckaloge från Norrköping som bokat en guidad rundtur och visning av 1700-talmode. I Vita Rummet visades utställningen om J E Rehn, slottets arkitekt, i repris: ”Sveriges förste industridesigner”, i Vestibulen en nedkortad version av utställningen från 2012 om Fabian von Fersen: ”En av rikets herrar – 1762-1818”. I Gula Rummet ställde två elever ur NBV:s målarkurser ut sina alster. Och i caféet finns sedan några år tillbaka en permanent utställning med äldre bilder av torp och gårdar som hörde till Ljungs säteri. Några medlemmar ur Sällskapet Gustavianerna besökte slottet helgen 13-15 juli då det hölls en 1700- talsgudstjänst i Ljungs kyrka. I juli besöktes slottet också av den engelska författarinnan och forskaren Evelyn Farr som berättade om sin senast utgivna bok: ”I love you madly”, om den hemliga och delvis kodade korrespondensen mellan Axel von Fersen d y och drottning Marie-Antoinette. Den första helgen i oktober var det dags för vår välbesökta Höstmarknad med försäljning av hantverk och olika sorters mat i slottets bottenvåning. Korv och glögg serverades i källaren. Guidade rundturer i mellanvåningen – tema ”Uppbrott” – där reskläder och packning fanns uppställda i trappan till gästrumsvåningen. I slottscaféet serverades kaffe och utsökta bakverk. Som sista punkt i programmet var öppethållande i slottsboden den tredje advent. I september möttes den Fersenska släktföreningen med medlemmar från Europa, Canada och Argentina i Sverige för att besöka slott och herrgårdar med anknytning till släkten von Fersen. Den 30 september hade vi glädjen att ta emot dem för visning av Ljungs slott och kyrka. Några medlemmar i vår styrelse deltog i ett nordiskt slottssymposium 16-18 augusti. Deltagarna besökte bl a Ljung för guidad visning. Under året samarbetade föreningen med nätverket Östgötaslotten, Visit Linköping, Sällskapet Gustavianerna och Association Marie-Antoinette. Föreningen är medlem i Svenskt Kulturarv. Det mångåriga samarbetet med NBV fortsatte. Föreningens kulturmiljövårdande bevarande-åtgärder under 2018: Renovering av sex av slottets fönster i bottenvåningen utfördes av Fönster & Hantverk i Linköping. Totalt 40 fönster är nu renoverade och återstår 35. Ny ansökan om förlängt bidrag från Länsstyrelsen skickades in i oktober. Antikvarisk kontrollant är Ralph Edenheim. // Två speglar och de förgyllda ramarna till samtliga tre speglar i St Förmaket sattes upp och porträtten av Carl Reinhold von Fersen och hans hustru Charlotta kom på plats i L:a Förmaket. Efter att säsongen avslutats den 8 november samlades föreningens styrelse för summering och utvärdering av säsongen 2018 och påbörjades planeringen inför kommande sommar. Corren uppmärksammade föreningen och slottet med två artiklar. Radio Östergötland besökte oss en förmiddag i juni och inför vår musiksalong gjordes en intervju om den musikaliske greven Axel och de musikaliska inslagen som delvis var hämtade ur notsamlingen som finns i Löfstads bibliotek. Stort och varmt tack till våra sponsorer och medlemmar för allas ert stöd samt till våra ideella medarbetare/ medlemmar som under den gångna säsongen troget har ställt upp vid de olika arrangemangen i slottet i bl a café och slottsbod samt deltagit i våra skymnings- och spökvandringar som statister. Sist men inte minst: allas era insatser är ovärderliga och en absolut förutsättning för att föreningen varje år ska kunna genomföra säsongens olika aktiviteter. Ljungsbro den 10 februari 2019 Föreningen Ljung Slotts BevarandeStyrelsen för föreningen Ljungs Slotts Bevarande överlämnar följande årsberättelse för 2018: Styrelsens sammansättning: Inger Nyberg, ordförande Anita Vogel, sekreterare Kerstin Åberg, kassör Anna-Karin Nordenhed Waha Elisabeth Kihlberg Britt-Mari Nimrodsson Johanna Waha, suppleant Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden under året varav ett var årsmöte. Föreningens ekonomiska ställning framgår av bokslutet. Räkenskaperna har granskats av föreningens revisor som lämnat särskild revisionsberättelse till årsmötet. Revisor är Anders Hägg och revisorsuppleant Marianne Larsson. Medlemsantalet var vid årets slut 145 st. Sommaren 2018 var fylld av varierande programpunkter. Slottet slog upp sina portar för besökare den 20 juni då vår säsong inleddes med traditionsenlig minnesstund över Axel von Fersen d y i Ljungs kyrka. Medlemmar i föreningen läste upp ett tidigare okänt dokument nedtecknat av ett ögonvittne till mordet på Riddarhustorget: den finske adelsmannen Albert de la Chapelle, som från ett fönster inne på en krog intill Riddarhustorget hade följt hela händelseförloppet. Kantor Lena Gustavsson bidrog med stämningsfull musik. Efter minnesstunden inbjöds till kaffe i slottet. Den 30 juni föreläste Gerd Riccius om ”De franska kungarnas älskarinnor – makt och inflytande”. Och i början av augusti besöktes slottet av den kände musikarrangören och låtskrivaren Lennart Palm som berättade om sin säregna hobby: att dokumentera gravvalv och –kor under rubriken ”Gravallvarligt och dö’kul”. En vecka därefter var det barn- och familjeföreställning på slottet ”Av barn för barn” där Norrköpings Cirkus och Variéte visade upp sina akrobatiska färdigheter. Den 1 september bjöds publiken på ”Greve Axels musikfavoriter – en musikalisk resa genom Europa och i Amerika”, en berättelse om Axel von Fersen d y:s resor och den musik som han mötte i olika länder varvat med musikaliska inslag och sång. Några av noterna var hämtade ur den unika notskatten på Löfstad slott. Guidade söndagsvisningar startade den 24 juni och pågick fram till 30 september. Under fem semesterveckor hölls även eftermiddagsvisningar ons-, fre- och lördagar då besökarna också hade möjlighet att strosa runt i slottets bottenvåning och bese sommarens utställningar, titta in i kök, Kåckens/kokerskans rum, mangelrum, lockas av utbudet i slottsboden och slå sig ner i f d Laqveijkammaren eller på slottets baksida och avnjuta kaffe med dopp. Förutom ordinarie guidade turer fanns också tre specialvisningar med i programmet om: ”Fabian von Fersen och hans familj”, ”Carl Reinhold von Fersen, Lotta Sparre och deras 6 döttrar” samt ”Vårda, bevara och återskapa en kulturmiljö – Ljungs slott”. Barn och deras familjer gavs även denna sommar möjlighet att vandra i slottet ”frånällare till vind”. Två onsdagskvällar i september hade vi vår populära ”Upplevelsevandring i skymningen” med guide och statister, under höstlovet två spökvisningar för barn och för första gången ”en historisk vandring” i ett mörkt slott för vuxna. Därutöver flera bokade gruppvisningar från april till oktober. I början av juni besöktes Ljung även detta år av en Rebeckaloge från Norrköping som bokat en guidad rundtur och visning av 1700-talmode. I Vita Rummet visades utställningen om J E Rehn, slottets arkitekt, i repris: ”Sveriges förste industridesigner”, i Vestibulen en nedkortad version av utställningen från 2012 om Fabian von Fersen: ”En av rikets herrar – 1762-1818”. I Gula Rummet ställde två elever ur NBV:s målarkurser ut sina alster. Och i caféet finns sedan några år tillbaka en permanent utställning med äldre bilder av torp och gårdar som hörde till Ljungs säteri. Några medlemmar ur Sällskapet Gustavianerna besökte slottet helgen 13-15 juli då det hölls en 1700- talsgudstjänst i Ljungs kyrka. I juli besöktes slottet också av den engelska författarinnan och forskaren Evelyn Farr som berättade om sin senast utgivna bok: ”I love you madly”, om den hemliga och delvis kodade korrespondensen mellan Axel von Fersen d y och drottning Marie-Antoinette. Den första helgen i oktober var det dags för vår välbesökta Höstmarknad med försäljning av hantverk och olika sorters mat i slottets bottenvåning. Korv och glögg serverades i källaren. Guidade rundturer i mellanvåningen – tema ”Uppbrott” – där reskläder och packning fanns uppställda i trappan till gästrumsvåningen. I slottscaféet serverades kaffe och utsökta bakverk. Som sista punkt i programmet var öppethållande i slottsboden den tredje advent. I september möttes den Fersenska släktföreningen med medlemmar från Europa, Canada och Argentina i Sverige för att besöka slott och herrgårdar med anknytning till släkten von Fersen. Den 30 september hade vi glädjen att ta emot dem för visning av Ljungs slott och kyrka. Några medlemmar i vår styrelse deltog i ett nordiskt slottssymposium 16-18 augusti. Deltagarna besökte bl a Ljung för guidad visning. Under året samarbetade föreningen med nätverket Östgötaslotten, Visit Linköping, Sällskapet Gustavianerna och Association Marie-Antoinette. Föreningen är medlem i Svenskt Kulturarv. Det mångåriga samarbetet med NBV fortsatte. Föreningens kulturmiljövårdande bevarande-åtgärder under 2018: Renovering av sex av slottets fönster i bottenvåningen utfördes av Fönster & Hantverk i Linköping. Totalt 40 fönster är nu renoverade och återstår 35. Ny ansökan om förlängt bidrag från Länsstyrelsen skickades in i oktober. Antikvarisk kontrollant är Ralph Edenheim. // Två speglar och de förgyllda ramarna till samtliga tre speglar i St Förmaket sattes upp och porträtten av Carl Reinhold von Fersen och hans hustru Charlotta kom på plats i L:a Förmaket. Efter att säsongen avslutats den 8 november samlades föreningens styrelse för summering och utvärdering av säsongen 2018 och påbörjades planeringen inför kommande sommar. Corren uppmärksammade föreningen och slottet med två artiklar. Radio Östergötland besökte oss en förmiddag i juni och inför vår musiksalong gjordes en intervju om den musikaliske greven Axel och de musikaliska inslagen som delvis var hämtade ur notsamlingen som finns i Löfstads bibliotek. Stort och varmt tack till våra sponsorer och medlemmar för allas ert stöd samt till våra ideella medarbetare/ medlemmar som under den gångna säsongen troget har ställt upp vid de olika arrangemangen i slottet i bl a café och slottsbod samt deltagit i våra skymnings- och spökvandringar som statister. Sist men inte minst: allas era insatser är ovärderliga och en absolut förutsättning för att föreningen varje år ska kunna genomföra säsongens olika aktiviteter.

Ljungsbro den 10 februari 2019 Föreningen Ljung Slotts Bevarande