Vita rummet

Sveriges första industridesigner

Arkitekt till Ljungs Slott

Gula rummet

Utställningen nedplockad

Förstugan

Fabian von Fersen, en av rikets herrar 1762 – 1818