I vita rummet kommer det i sommar att bli en utställning om Ljungs slotts arkitekt, Jean Eric Rehn, 300 år!

I gula rummet kommer vi genom en utställning uppmärksamma Föreningen Ljungs Slotts Bevarande, 20 år!

I förstugan konstutställning med blomstermotiv i akvarell av Maja Sandstedt.

I förstugan även en liten utställning om Anna Sofia von Fersen 1717-1751