Öppettider


Öppettider 2021



Säsongen för Ljungs slott pågår från  juni - till början av november.



För datum och tider se

  Visningar och Program


Vår traditionella höstmarknad är alltid första helgen i oktober!



Under säsongen ansvarar föreningen för öppethållande av Ljungs kyrka.

Samma tider gäller som för slottet!




OBS!   Under rådande omständigheter kan tiderna komma att ändras!