mer info-3

Brev

Liung d 9 juli 1795 undertecknat av Axel von Fersen d.y.


Sista raden lyder:

"Jag reser i morgon bittida kl 4 och ämnar vara d: 14e i Ystad farväl min hederlige Nortun Gud bevara Eder   Axel Fersen"