Utställningar

Utställningar


Vita rummet

En utställning i bilder om:

Kvinnorna von Fersen


Gula rummet

"Rent under"

 Hälsa -  Hygien - Huskurer

från förr.


Caféet Permanentutställning

                                                                            "Torp och gårdar under Ljungs säteri"                                                           

Utställning i Caféet, f.d. Laqveijkammaren.


Passa på att njuta av en god kopp kaffe!

Ta gärna en titt i vår slottsbod och utställning!


Slottets bottenvåning med Café, Slottsbod och Utställningar alltid öppen 13-17 visningsdagarna!