Årberättelse 2020

Årsberättelse 2020

 

Ljungs Slotts Bevarande (LSB) är en intresseförening som bildades i januari 1997. Föreningens främsta mål är att vårda, bevara och värna den unika kulturmiljö som Ljungs Slott utgör, vidare att sprida kännedom om slottet och dess historia som en viktig del av såväl vårt regionala som nationella kulturarv. LSB strävar också efter att levandegöra slottet och anordnar sedan 1998 guidade visningar och andra aktiviteter under sommarmånaderna.

 

 Styrelsen för föreningen Ljungs Slotts Bevarande överlämnar följande årsberättelse för 2020:

 

Styrelsens sammansättning:

Inger Nyberg, ordförande

Anita Vogel, sekreterare

Kerstin Åberg, kassör

Anna-Karin Waha Nordenhed

Elisabeth Kihlberg

Britt-Mari Nimrodsson

Johanna Waha Nordenhed, suppleant

 

Styrelsen har hållit 13 protokollförda sammanträden under året varav ett var årsmöte. Föreningens ekonomiska ställning framgår av bokslutet. Räkenskaperna har granskats av föreningens revisor som lämnat särskild revisionsberättelse till mötet. Revisor är Anders Hägg och revisorsuppleant Marianne Larsson. Antalet medlemmar var vid årets slut drygt 100 st.

 

I slutet av januari inbjöd föreningen till en informationsträff för de personer som anmält sitt intresse för att hjälpa till på slottet under säsongen. Därpå hölls en studiecirkel om slottet och dess historia under fyra måndagar. En söndag i maj träffades alla medarbetare för ett uppstartsmöte i slottsparken där sommarens aktiviteter och tänkta rutiner presenterades. Och i slutet av augusti, då säsongen närmade sig sitt slut, samlades vi medarbetare återigen, denna gång för en gemensam måltid. Vid ett antal tillfällen under hösten hölls ytterligare en studiecirkel för alla medarbetare och där Keit Svensson berättade om 1700-talets mode.

 

Under våren dröjde sigkylan kvar länge i slottet innan vi kunde påbörja städning och förbereda inför sommaren. Varor till Slottsboden anlände tidigt men hade inte kunnat packas upp och prismärkas förrän det gick att vistas i bottenvåningen. Slottet i övrigt, bottenvåningen i synnerhet, levandegjordes för att ge besökarna största möjliga upplevelse. 

 

Säsongen 2020 kom att i hög grad präglas av den uppblossande/ pandemin. Liksom andra besöksmål ställde vi oss frågan om vi överhuvudtaget skulle våga hålla slottet öppet. Men eftersom Ljung har blivit ett så pass attraktivt utflyktsmål för allt fler – och trycket på tillgänglighet har vuxit – så beslutade vi oss för att hålla slottet öppet, att ta oss an utmaningen att säkra slottet för våra besökare och anpassa oss på bästa möjliga sätt till den rådande situationen och utfärdade råd och restriktioner. Sommarens program, spikat och klart redan i slutet av mars, kunde dock inte genomföras så som det var tänkt. De allra flesta arrangemangen fick ställas in. Vi satsade i stället på våra guidade visningar som under semesterveckorna utökades till två per öppet-tillfälle med max 12 personer per visningsgrupp. Slottets bottenvåning var öppen för besökare som kunde strosa fritt, dricka kaffe i slottsparken, titta in i slottsboden och bese våra utställningar. De guidade visningarna utökades dessutom till både lör- och söndagar i augusti samt varje söndag även under september.

 

Själva säsongen inleddes 21 juni med guidade visningar i slottets mellanvåning. // Lördagen 18 juli presenterades en nyutkommen bok ”Den gåtfulla slottsfrun”, om Helene von Mecklenburg, skriven av Christina Lindaryd. Det bjöds även på kortare guideturer med fokus på slottsfrun och hennes tid på Ljung. // En nyhet för året var vandringar i von Fersens spår tillsammans med Andreas Sneckenberg, alias Johan Kling, kyrkoherde i Ljung. // Ljungs kyrka var öppen för besökare under hela säsongen. // I början av augusti gästades Ljung av Sällskapet Gustavianerna. // Vår unga guide Olivia Nimrodsson hade visningar för barn. // Slotten Löfstad och Ljung samarbetade kring evenemanget Fersen Week som ägde rum under första veckan i september. Den avslutades lördagen 5 september på Ljung med en catwalk, visning av mode 1780-1820 och dagen därpå med visningar med olika teman om familjen von Fersen och deras tid. I evenemanget ingick även två vandringar på Ljung genom ett slott i skymning med ciceron och statister: ”En afton i slottet på von Fersens tid”. // Lördag den 12 september berättade Per Johansson om ”Kakelugnens historia och konstruktion” och visade några av ugnarna på Ljung. // Skattjakt för barn på höstlovet genomfördes av Johanna Waha Nordenhed. // Helgen 3:dje advent hölls slottets julpyntade bottenvåning öppen. Det gavs möjlighet att handla julklappar i bl a Slottsboden, julgodis och julkakor i caféet och besöka Slottskällaren där det serverades glögg.  

 

Under säsongen visades utställningarna ”Blasieholmskungen – makthavare och människa”, om Fredrik Axel von Fersen samt ”Myten Hans Axel von Fersen. Den siste riddaren och kavaljeren”. I caféet finns sedan några år tillbaka en permanent utställning med äldre bilder av torp och gårdar som hörde till Ljungs säteri.

 

 Slottets hemsida omarbetades under året. Information om våra olika arrangemang och bilder har under säsongen kontinuerligt lagts ut även på Facebook och Instagram. Från 14 december t o m nyår kunde man på våra sociala medier ta del av ”Jul på 1700-talet” och läsa utdrag ur Axel von Fersens dagbok om hur han firade jul i Stockholm 1795.

 

Liksom tidigare år samarbetade föreningen med nätverket Östgötaslotten, Visit Linköping, Sällskapet Gustavianerna och Association Marie-Antoinette. Samarbete inleddes även med Löfstad slott. Föreningen är medlem i Svenskt Kulturarv. Det mångåriga samarbetet med NBV fortsatte. 

 

Föreningens projekt och bevarandeåtgärder under 2020: Det fleråriga projektet med renovering av slottets samtliga fönster avslutades i början av året. Totalt 75 fönster och 2 balkongdörrar är nu färdiga. Antikvarisk kontrollant har varit Ralph Edenheim. //Antik & Auktion hade gjort ett fint reportage ”Gustaviansk magi på Ljungs slott”. Aktuellt nummer utkom strax innan själva säsongsstarten. 

 

Under 2020 rustades några rum i slottets källare och ställdes i ordning för att kunna möjliggöra verksamhet även i källaren. Johanna Waha Nordenhed förestår den delen av verksamheten på slottet under namn: Ljungs Slottskällare.

 

Stort och varmt tack till alla sponsorer och medlemmar för ert stöd samt till våra ideella med­arbetare/medlemmar som under den gångna säsongen troget har ställt upp vid våra olika arrange­mang i slottet i bl a café och slottsbod samt deltagit i våra skymningsvandringar som statister.

 

Sist men inte minst: allas era insatser är ovärderliga och en absolut förutsättning för att föreningen varje år ska kunna genomföra säsongens olika aktiviteter.

 

Ljungsbro i februari 2021                                   

Föreningen Ljungs Slotts Bevarande