Årberättelse 2021

Årsberättelse 2021
Ljungs Slotts Bevarande (LSB) är en intresseförening som bildades i januari 1997. Föreningens främsta mål är
att vårda, bevara och värna den unika kulturmiljö som Ljungs Slott utgör, vidare att sprida kännedom om slottet
och dess historia som en viktig del av såväl vårt regionala som nationella kulturarv. LSB strävar också efter att
levandegöra slottet och anordnar sedan 1998 guidade visningar och andra aktiviteter under sommarmånaderna.


Styrelsen för föreningen Ljungs Slotts Bevarande överlämnar följande årsberättelse för 2021:
Styrelsens sammansättning:
Inger Nyberg, ordförande
Anita Vogel, sekreterare
Kerstin Åberg, kassör
Anna-Karin Nordenhed Waha
Elisabeth Kihlberg
Britt-Mari Nimrodsson
Johanna Waha, suppleant


Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden under året varav ett var årsmöte. Föreningens ekonomiska
ställning framgår av bokslutet. Räkenskaperna har granskats av föreningens revisor som lämnat särskild
revisionsberättelse till mötet. Revisor är Anders Hägg och revisorssuppleant Marianne Larsson. Antalet
medlemmar var vid årets slut drygt 100.
I mitten av juni hölls en medarbetarträff för ett uppstartsmöte i slottsparken där sommarens aktiviteter och tänkta
rutiner presenterades. Även våra guider träffades för att fördela säsongens guidningar mellan sig. Årsmötet hölls
i slottsparken i början av juni. I samarbete med Sensus och NBV planerades en kurs i att skapa dramatik i
kulturarvsmiljö under hösten 2021 och våren 2022 för medarbetare från Ljungs, Vadstena, Linköpings och
Löfstad slott.
Städningen av slottet inför säsongen påbörjades i maj. Inköpta varor till Slottsboden packades också upp och
prismärktes. Slottet i övrigt, bottenvåningen i synnerhet, levandegjordes för att ge besökarna största möjliga
upplevelse.


Säsongen 2021 kom även detta år att präglas av coronapandemin. Vi beslutade att trots pandemin hålla slottet
öppet och anta utmaningen att säkra slottet för våra besökare och anpassa oss på bästa möjliga sätt till den
rådande situationen, utfärdade råd och restriktioner. Sommarens program, som vi i stort kopierat från de
arrangemang vi fick ställa in 2020, kunde till viss del genomföras genom föranmälan och begränsat antal
besökare. Även till våra guidade visningar införde vi föranmälan med max 12 personer per visningsgrupp.
Visningarna genomfördes under juli, augusti och september. Slottets bottenvåning var öppen för besökare som
kunde strosa fritt, dricka kaffe i slottsparken, titta in i Slottsboden och se våra utställningar.


Själva säsongen inleddes 27 juni med guidade visningar i slottets mellanvåning. // Vandringar i von Fersens spår
tillsammans med Andreas Sneckenberg, alias Johan Kling, kyrkoherde i Ljung fortsatte även detta år. // Ljungs
kyrka var öppen för besökare under hela säsongen. // I slutet av juli gästades Ljung av Sällskapet Gustavianerna.
// I juli och september agerade våra medarbetare skådespelare i en barnteater kallad ”Mysteriet på slottet”. // Vår
unga guide Olivia Nimrodsson hade visning för barn. // Den 14 augusti presenterades en nyutkommen bok
”Märtha yngsta slottsfrun på Ljung” skriven av Christina Lindaryd. // Löfstad och Ljung samarbetade kring
evenemanget Fersen Week som ägde rum 4 - 10 september. I evenemanget ingick visning av sällskapsliv på
1700-talet, visning av en fransk dokumentär om brevväxlingen mellan Marie-Antoinette och Axel von Fersen
dy, visning av en lever (påklädningsritual) av Keit Svensson, en musikalisk frågelek. // Den 18 och 19 september
framfördes operan ”Cosi fan tutte” av Kammaropera Constanze. // I september gästades slottet av Göran
Söllscher med familj arrangerat av Kammarmusiken i Östergötland. // I november genomfördes två vandringar i
mörkret på slottet. // Helgerna 2:e och 3:e advent hölls slottets julpyntade bottenvåning öppen. Det gavs
möjlighet att handla julklappar i bl a Slottsboden, julgodis, julkakor, dörrkransar och julblommor och besöka
Slottskällaren där det serverades fika och glögg.


Under säsongen visades utställningarna ”Blasieholmskungen – makthavare och människa”, om Fredrik Axel von
Fersen och ”Den siste riddaren och kavaljeren – myten Hans Axel von Fersen”. I köket och i kockens rum visas
nyttoföremål från svunna tider. I caféet finns sedan några år tillbaka en permanent utställning äldre bilder av torp
och gårdar som hör/de till Ljungs säteri.
Information om våra olika arrangemang, nyheter och bilder har under säsongen kontinuerligt lagts ut på
föreningens hemsida, Facebook och Instagram.
Liksom tidigare år samarbetade föreningen med nätverket Östgötaslotten, Löfstad slott, Visit Linköping,
Sällskapet Gustavianerna och Association Marie-Antoinette. Föreningen är medlem i Svenskt Kulturarv. Det
mångåriga samarbetet med NBV fortsatte.
Föreningens projekt och bevarandeåtgärder under 2021: I gästrum no 1 har sängomhänget till sängen
färdigställts. Föreningen har även köpt in tre kristallkronor till paradvåningen för att kunna möjliggöra
kvällsvisning. El kommer att installeras i flera rum.


Stort och varmt tack till alla sponsorer och medlemmar för ert stöd samt till våra ideella medarbetare/medlemmar
som under den gångna säsongen troget har ställt upp vid våra olika arrangemang i slottet i bl a café och
slottsbod.
Sist men inte minst: allas era insatser är ovärderliga och en absolut förutsättning att föreningen varje år ska
kunna genomföra säsongens olika aktiviteter.
Ljungsbro i februari 2022
Föreningen Ljungs Slotts Bevarande
gm Kerstin Åberg