Axel och dagboken

Hans Axel von Fersen och

 hans dagbok

Utdrag ur Axel von Fersen d.y.:s dagbok

i översättning från franska av Alma Söderhjelm, 1925.

 

Kort presentation personen Axel

 

Dagboken börjar när Axel anträder sin Grand Tour ut i Europa, den 3 juni 1770 drar han åstad, följd av en herr von Bolemany, sin mentor. Från och med denna dag börjar han, enligt tidens sed, att föra dagbok.

 

Det är en 14 års gosse, icke stort mer än ett barn, som skriver. Men det brådmogna i hans natur, det medvetna i hans uppfostran gör, att han ser världen nästan med en fullvuxens ögon.

Allt i denna dagbok vittnar om en ypperlig utbildning, till och med själva pikturen är färdig.

 

I det hela skriver han precis lika nu, som hela livet igenom, korta, expressiva satser, fogade till varandra i en följd, mestadels utan stora bokstäver och utan skiljetecken.

 

Objektivt skriver han ner, nu liksom senare, vad han ser, och han ser alltid väsentligheterna, glömmer aldrig skogen för träden. Hans öga är skarpt, hans huvud är klart. Hans hjärta är kyligt.

 

Han har icke mycket flykt och fantasi. Men han är belevad, beläst och vacker. Och han är reserverad. Så reserverad att han ej ger mycket av sig själv ens i dessa intima anteckningar, till utseendet så närgångna, då han för varje dag beskriver sitt hälsotillstånd och t.o.m. sina elementära funktioner. – Man söker förgäves hans eget väsen bak orden.

 

Motsatsen mellan hans livs yttre glans och dess djupa inre torftighet, ensamhet och brist på glädje gör honom till en romantisk personlighet.

Även om hans livliga intresse för teatern i någon mån kan ha berott på tidens konventionella smakriktning, så är den ovanliga entusiasm, varmed han beskriver sina operabesök, utan tvivel att söka i kärlek till musiken. – Dock framträder skarpast hans intresse för bildande konst.

 

Han är icke någon varm människa. Han älskar icke mycket. Visserligen är hans dagbok i hög grad fylld av tal om kvinnor, men på ett undantag eller måhända två är det tydligt, att kvinnan har mera att göra med hans konventionella uppfostran och hans sinnesliv än med hans existens och hans hjärta…

 

Forts följer….