Renoveringar

Toalettkammaren

Grevinnans toalettkammare
I Grevinnans toalettkammare och kabinett (benämningen hämtad från en inventarieförteckning 1799) består väggbeklädnaden av en målad linneväv, troligen från 1780-talet då slottet inreddes. Väven tapetserades över under 1900-talet. Under åren har mycket fukt samlats i väv och tapeter och väven hade börjat vecka sig och släppa i taket. En räddningsinsats var akut! Under 2012 ansökte föreningen om medel från Konung Gustav VI Adolf fond för svensk kultur och beviljades 50 000 kr för att rädda väven. Tapetlagren dokumenterades och avlägsnades och väven lytftes (konsoliderades). Arbete kvarstår med att lyfta väven ännu en gång samt nubba fast guldlister i över- och nederkant. Det vore även spännande att låta frilägga ett mindre område för att få se vilken färg som väven ursprungligen hade och få svar på frågan om den hade en dekor. Arbetet utfördes av målarmästare Anders Ek och konservator Kerstin Wetterström.

Gästrum nr 1

Gästrum nr 1 (Kammare nr 1) var helt tomt med kala väggar, varken väv eller tapeter fanns kvar. I början av 1900-talet hade även bröstboaseringen (panel) tagits bort från samtliga rum i våningen och väggarna klätts med papperstapeter. I nr 1 återstod enbart rummets gråglaserade kakelugn och målade golv. Det kändes frestande att låta återskapa rummet till det skick det kan ha haft då slottet var inflyttningsklart ca 1787-88.