Kalendarium

Föranmälan till programpunkter görs via sms till

070-583 3210 Kerstin eller melj till info@ljungsslott.com

Kalendarium 2022, preliminärt

under arbete kan komma att ändras

Onsdagar är slottets bottenvåning öppen med Utställningar, Café och Slottsbod kl.  13-17

Entré 40 kr
Visningar

 kl 14 och 15.30, dagar enligt nedan

100 kr (inkluderar entré till bottenvåningen)

(Barn t.o.m. 7 år, gratis i målsmans sällskap,

   8-16 år halva priset)

Föranmälan via sms till 070-28 78 222

Programpunkter

  Juni/Juli

26 juni, söndag                     Allmän visning
1juli, fredag                                          -”-


2 juli, lördag                          Abonnerat, vigsel


3 juli, söndag                         Allmän visning

8 juli, fredag                                         -”-
9 juli, lördag                                         -”-
10 juli, söndag                                      -”- 
15 juli, fredag                                       -”-
16 juli, lördag                                       - ”-
17 juli, söndag                                       -”-
22 juli, fredag                                        -”-
23 juli, lördag                                        -”-


24 juli, söndag  kl 14    Mingel, föreningen 25 år


29 juli, fredag                             Allmän visning
30 juli, lördag                                       -”-  
31 juli söndag                                       -”- 

   

   Augusti                                            
5 augusti, fredag                                  -”-

6 augusti, lördag                                  -”-                        
7 augusti, söndag                                 -”-


14 augusti, söndag                    Barnvisning


21 augusti, söndag                    Allmän visning


      September        

  3 -9 september                          Fersen Week i                                              samarbete  med Löfstad slott 

                                     med olika programpunkter
                                                   under veckan.

                                          

11 september, söndag               Allmän visning
18 september, söndag                        -”-
24 september, lördag            kl.14.00 och 15.00            
25 september,  söndag                      -”-  

OBS!

Besökare till Ljungs Slottskällares kalendarium, klicka här

 18 juni, lördag            Kakelugnens historia

                                                     Inställt

                                       

14 augusti, söndag     Barnvisning - Följ med Olivia     

 kl 14                            på en magisk vandring genom                                                         slottet. För barn 6 - 10 år  - 100 kr.

                                           Caféet öppet för föräldrar.                                                                          Föranmälan


28 augusti, söndag     Konsert i samarbete med Lindblads-   

  kl 15                              kören, Skänninge 

                                         ”Hemmets Smycke tar plats på scen

                                        Med musik av Clara Schumann och                                                Fanny Mendelssohn m.fl.

                                        Solister; 

                                        Ann Marie Koppang

                                        Marie Einarsson Chauhan

                                        Gösta Nylund

                                        Körledare , Gun Palmquist 

                                              150 kr – Föranmälan 


17 september, lördag    Förvärva, ärva - fördärva

 kl 15                               En berättelse om familjen von                                                          Fersens uppgång och fall -100 kr  


3-9 september                   Fersen Week

                                                i samarbete med 

                                                 Löfstad slott.

                                                 För information se     

                                  www.ljungsslott.com alt. www.lofstad.se


17 september, lördag    Kammarmusik i Östergötland

                                            "Klassiska stråkar"  Malvakvartetten

 kl 16                                 i pausen kaffe/kaka

                                                Förköp biljetter

                                                www.slottsmusik.com 


 24 och 25 september     se vidare Slottsvisningar


1 november, tisdag         Skattjakt på Höstlovet.

 kl 14 - 17                            För barn 6-10 år - 80 kr.

                                             Caféet öppet för föräldrar.


2 november, onsdag       Skattjakt på Höstlovet.

kl 14-17                                För barn 6-10 år - 80 kr.

                                              Caféet öppet för föräldrar.


3 december, lördag         Minnesstund i Ljungs kyrka med

                                           anledning av Axel von Fersens  d.y.

      kl 18                             begravningsdag den 4 december

                                           1810 i Riddarholmskyrkan.