Utställningar


Vita rummet

Skönhet - rikedom - behag

 en utställnings i bilder om kvinnorna von Fersen


Gula rummet

"Rent under"

 Hälsa -  Hygien - Huskurer

från förr.


Caféet Permantentutställning

"Torp och gårdar under Ljungs säteri"


Utställning i Caféet, f.d. Laqveijkammaren


Passa på att njuta av en god kopp kaffe!

Ta gärnaen titt i vår slottsbod och utställning!


Slottets bottenvåning med Café, Slottsbod och Utställningar

alltid öppen 13-17 visningsdagarna!