Familjen von Fersen

Familjen von Fersen

Hans von Fersen, född i Reval 1683, greve, militär och politiker, en av grundarna till Hattpartiet. Sålde sina arvegods i Baltikum och bosatte sig i Sverige. Gift med Eleonora Margareta Wachtmeister af Mälsåker (1684-1748). Barn: Carl Reinhold f 1716, Anna Sophia f 1717 och Fredrik Axel f 1719.  Tog aktiv del i sönernas uppfostran. Ägare till flera större gårdar och bruk däribland Steninge och Ljung. Avled i Stockholm 1736. Både han och hustrun är begravda i Riddarholmskyrkan i Stockholm.


Hans Axel von Fersen (d y) f 1755 i Stockholm, greve, militär och riksmarskalk. Ärvde bl a Ljung efter faderns död. Ogift. Framför allt känd för sin nära förbindelse med den franska kungafamiljen under Franska Revolutionen och för sin förtroliga vänskap med drottningen Marie-Antoinette. Planerade den franska kungafamiljens misslyckade flyktförsök 1791. Utsågs till kansler vid Uppsala universitet 1800. Han lynchades till döds den 20 juni 1810 i Stockholm i samband med att han deltog i en likprocession. Vilar i det fersenska gravkoret i Ljungs kyrka.

Tillbringade större delen av sitt liv på resande fot mellan Sverige och Europa. Förde dagbok från 15 års ålder till några år innan sin bortgång. Ett tidsdokument på ca 20 000 sidor skrivna på franska. Dessa redigerades och översattes av den finska professorn Alma Söderhjelm. Utgavs på 1920-talet som ”Axel von Fersens dagbok del I-IV”.

Axel von Fersen d y fortsätter än idag att fascinera människor. Delar av hans korrespondens med Marie-Antoinette finns bevarad bl a deras kodade brev från Franska Revolutionen. Ett flertal böcker har skrivits om denne gåtfulle man och i synnerhet om hans relation med den franska drottningen.

Fredrik Axel von Fersen, (d ä) f 1719 i Stockholm, greve, militär, politiker. Under andra hälften av 1700-talet var han en av Sveriges rikaste och mäktigaste personer. Riksråd och lantmarskalk (talman för adeln i riksdagen), ledamot av Svenska Akademien. Gift med Hedvig Catharina De la Gardie (1732-1800), ägarinna till Löfstad. Barn: Hedvig Eleonora f 1753, Hans Axel f 1755, Eva Sophie f 1757 och Fabian Reinhold f 1762. Ärvde förutom Ljungs säteri Fersenska palatset i Stockholm, Mälsåker, Finnåkers bruk, Wuojocki i Finland samt efter brodern Carls död 1786 även Steninge. Ägde dessutom en stor aktiepost i Ostindiska Kompaniet. Avled i Stockholm 1794. Både han och hustrun ligger begravda i Ljungs kyrka.

Var hushållare och förvaltare men även flitig brevskrivare och förde dagbok. 

Fabian Reinhold f 1762 i Stockholm, greve, militär, överstekammarherre vid kungliga hovet och en av Rikets herrar. Gift med Lovisa Sophia Piper (1777-1849). Barn: Axel f 1798, Fabian f 1800, Gustaf Hans f 1802, Lovisa (Louise) f 1816. Ärvde familjens egendomar efter broderns död 1810. Sålde markområden till Göta kanalbolag i samband med anläggandet av kanalen 1810. Avled i Stockholm 1818. Fabian och hans hustru vilar i gravkoret i Ljungs kyrka.

Fabian deltog i Gustaf III:s krig mot Ryssland i slutet av 1780-talet och ådrog sig en allvarlig skada. Efter brodern Axels död avsade sig Fabian och hustrun Lovisa de flesta av sina officiella uppdrag. Paret ägnade sin tid åt att inspektera och förvalta sina gods och bl a renoverades Mälsåker. Fabian var en flitig brevskrivare och hans korrespondens finns bevarad i det s k Fersenska contoiret, Stafsundsarkivet som förvaras i Riksarkivet i Stockholm.

Axel von Fersen, f 1798 i Stockholm, greve, militär, adjutant hos Karl XIV Johan. Ogift. Avled i Pisa 1838. Hemförd till Sverige och vilar i gravkoret i Ljungs kyrka.

Gustaf Hans von Fersen, f 1802 i Stockholm, greve, militär, adjutant hos Karl XIV Johan. Gift med Sofia Ulrika Bonde (1817-1846). Barn: Ingeborg, f 1838, som levde endast en dag. Avled 1839. Med honom utgick den

manliga grenen av grevliga ätten von Fersen. Både han och dottern vilar i gravkoret i Ljungs kyrka.

Hedvig Wilhemina Augusta Sofia Maria Teresia Lovisa (Louise), f 1816 i Stockholm, grevinna. Gift med kammarherre, greve Carl August Gyldenstolpe (1800-1872). Efter brödernas död fick hon äganderätt till de fersenska egendomarna vilka fick säljas i samband med en omfattande konkurs 1868. Avled 1879 och vilar tillsammans med sin make på Norra kyrkogården i Solna.