Slottet

Ljung  -  fersenslott och  gustavianskt  pärla

Bilden tagen avArméns flygväsen, ca 1935

En ny slottsanläggning på Ljung med huvudbyggnad, flyglar, bostäder för gårdens anställda och ekonomibyggnader uppfördes mellan åren 1774-1795 på uppdrag av Axel von Fersen d.ä. Uppdraget att rita anläggningen gick till Jean Eric Rehn, arkitekten och formgivaren på modet, arkitekten även till Lambohof i Linköping, Gimo, Erstavik och Forsmark i Uppland. Slottet är beläget fyra km väster om Ljungsbro, vid stranden av Motala ström ett stycke nordväst om Ljungs kyrka.


Själva slottet betraktas idag som en av den gustavianska epokens viktigaste byggnader. En allé förbinder slott och omgivande byggnader med kyrkan i fonden och är av stort kulturhistoriskt värde, klassat som Riksintresse. År 1988 förklarades slottet som Byggnadsminne. I ”Byggnadsminnet Ljungs slott” ingår 8 byggnader samt parkområde.