Föreningen

  Föreningen Ljungs Slotts Bevarande


"Vi vill försöka bevara en levande kulturmiljö i ett modernt samhälle"


 Därför bildades en intresseförening i januari 1997. Genom olika aktiviteter söker föreningen sprida kännedom om slottet och dess historia och värna den unika kulturmiljö som det utgör.


LSB har som mål att levandegöra slottet och anordnar sedan 1998 guidade visningar och andra aktiviteter under sommarmånaderna.

Därutöver anordnar föreningen utställningar och föreläsningar kring olika teman med anknytning till bygden, slottet och dess historia.


Styrelsen civilklädd stående från vänster:                                       
Britt-Mari Nimrodsson, Inger Nyberg, ordf., Anna-Karin Waha Nordenhed
Sittande från vänster:
Anita Vogel, Kerstin Åberg, Elisabet Kihlberg

Styrelsen i arbetskläder stående från vänster:
Anna-Karin Waha Nordenhed, Britt-Mari Nimrodsson, Elisabet Kihlberg
Sittande från vänster:
Anita Vogel, Kerstin Åberg, Inger Nyberg, ordf.

Medlemsavgift 150 kr/år

Bankgiro: 5915-9830 eller Swish 123 359 2185

ange Medlemsavg, namn adress och ev mail
(Alla medlemmar har 10% i slottsboden)


Org.nr.: 822003-4352

Ljungs slott, 585 75 Ljungsbro        070-287 82 22       Epost:  info@ljungsslott.com