Historik

Ljung

Ljung är historisk bygd och en medeltida socken (Liungh). Ett säteri* grundades här på 1640-talet. På den tiden var mangårdsbyggnaden belägen i närheten av Ljungs kyrka. Flera kända namn ur den svenska historien har under en kortare tid varit säteriets ägare - Hamilton, Horn, Wrede och Fleming – innan det 1730 inköptes av familjen von Fersen. I slutet av 1700-talet lät dåvarande ägaren Axel von Fersen d ä uppföra en ny mangårdsbyggnad invid Motala ström, ett modernt lantslott kantat av två flyglar i renodlad gustaviansk stil. Arkitekt var den mångsidige och flitigt anlitade Jean Eric Rehn. Då den nya huvudbyggnaden hade tagits i bruk i slutet av 1780-talet flyttades den äldre mangårdsbyggnaden till Medevi brunn där den kom att användas som sommarbostad av familjen. Den benämns f ö än idag ”Ljungbyggningen”. Ljung förblev i familjen von Fersens ägo fram till slutet av 1860-talet då ägarna von Fersen/Gyldenstolpe tvingades sälja säteriet på grund av en omfattande konkurs. I den ingick förutom torp och gårdar även skogar, åkerjord, järnbruk, tegelbruk, ett kalkstens- och marmorbrott samt flera mindre industrier. Den mest kände ägaren till Ljung är Axel von Fersen d y, kanske framför allt känd för sin nära relation till den franska drottningen Marie-Antoinette. Den 20 juni 1810 blev han offer för en uppretad folkmassa och brutalt mördad i Stockholm, en händelse som kommit att kallas ”Fersenska mordet”.

 

En engelsk park anlades omkring 1800. En träbro slogs över strömmen 1812 för att nå parken på den motsatta sidan.

 

Själva slottet står obebott sedan 1939. Flyglarna är privata bostäder för gårdens ägare. Slottet har aldrig genomgått någon genomgripande restaurering varför mycket finns bevarat sedan byggnadstiden såsom snickerier, kakelugnar, målade golv, dörröverstycken m m.


*) ’Säteri’ är en ålderdomlig benämning på en större gård med privilegier som t ex skattebefrielse. I modernt språkbruk avses en större herrgård.

 

Ljungs slott, 585 75 Ljungsbro        070-287 82 22       Epost:  info@ljungsslott.com