Ägarlängd

Hans von Fersen

köpte Ljungs säteri 1730

Axel von Fersen d.ä.

byggherre till Ljung

 

1730-1747 Greven Hans von Fersen

gift med grevinnan Eleonora Margareta Wachtmeister

 

1747-1794 Greve Fredrik Axel von Fersen d.ä.

gift med grevinnan Hedvig Catharina de la Gardie

 

1794-1810 Greve Hans Axel von Fersen d.y. ogift


1810-1818 Greve Fabian Reinhold von Fersen

gift med grevinnan Lovisa Sofia Piper


1818-1838 Greve Axel von Fersen ogift


1838-1839 Greve Gustaf Hans von Fersen gift med

friherrinnan Sofia Ulrika Bonde


1839-1868 Grevinnan Louise von Fersen gift med          

kammarherren greve Carl August Gyldenstolpe


1868-1906 Friherre Claes von Mecklenburg gift med

friherrinnan Helene född von Mecklenburg


1906-1908 Under denna period hade säteriet tre olika ägare

Lars Eriksson, Elon Larsson och Fredrik Rosin


1908-1916 Godsägare Albert Lindström och hans hustru

Maria född Broman


1916-1939 Godsägare Christian Möller och hans hustru

Nancy född Hall


1939-1949 Hovjägmästare P.A. Lund


1949-     Familjerna Nordenhed, Waha

Ljungs slott, 585 75 Ljungsbro        070-287 82 22       Epost:  info@ljungsslott.com