Familjen von Fersen

Familjen von Fersen

Hans von Fersen, född i Reval 1683, greve, militär och politiker, en av grundarna till Hattpartiet. Sålde sina arvegods i Baltikum och bosatte sig i Sverige. Gift med Eleonora Margareta Wachtmeister af Mälsåker (1684-1748). Barn: Carl Reinhold f 1716, Anna Sophia f 1717 och Fredrik Axel f 1719.  Tog aktiv del i sönernas uppfostran. Ägare till flera större gårdar och bruk däribland Steninge och Ljung. Avled i Stockholm 1736. Både han och hustrun är begravda i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

Fredrik Axel von Fersen, (d ä)  Ärvde förutom Ljungs säteri Fersenska palatset i Stockholm, Mälsåker, Finnåkers bruk, Wuojocki i Finland samt efter brodern Carls död 1786 även Steninge. Ägde dessutom en stor aktiepost i Ostindiska Kompaniet. Avled i Stockholm 1794. Både han och hustrun ligger begravda i Ljungs kyrka.

Var hushållare och förvaltare men även flitig brevskrivare och förde dagbok. I slutet av 1800-talet sammanställdes hans efterlämnade

minnesanteckningar och utgavs i bokform av en sentida släkting som "Fredrik Axel von Fersens historiska skrifter" del I-VIII


Hans Axel von Fersen (d y) Tillbringade större delen av sitt liv på resande fot mellan Sverige och Europa. Förde dagbok från 15 års ålder till några år innan sin bortgång. Ett tidsdokument på ca 20.000 sidor skrivna på franska. Dessa redigerades och översattes av den finska professorn Alma Söderhjelm. Utgavs på 1920-talet som "Axel von Fersens dagbok del I-IV". Axel von Fersen d.y. fortsätter än idag att fascinera människor.

. Delar av hans korrespondens med Marie-Antoinette finns bevarad bl a deras kodade brev från Franska Revolutionen.  Ett flertal böcker har skrivits om den gåtfulle man och i synnerhet om hans relation till den franska drottningen.

Fabian Reinhold f 1762  EfFabian deltog i Gustaf III:s krig mot Ryssland i slutet av 1780-talet och ådrog sig en allvarlig skada. Efter broderns Axels död avsade sig Fabinan och hustrun Lovisa de flera av sina officiella uppdrag. Paret ägnade sin tid åt att inspektera och förvalta sina gods och bl a renoverades Mälsåker. Fabian var en flitig brevskrivare och hans korrespondens finns bevarad i det s k Fersenska contoiret, Stafsundsarkivet som förvaras i Riksarkivet i Stockholm.

Axel von Fersen, f 1798  Var initiativtagare till de första hästkapplöpningarna enligt engelskt mönseter i Sverige och verkade tillsammans med sin bror för kapplöpningsväsendets utveckling. Importerade även de första engelska fullblodshästarna.

Gustaf Hans von Fersen, f 1802 Var aktiv inom Stuteriöverstyrelsen och verkade tillsammans med brodern Axel för kapplöpnings.

väsendets utveckling i Sverige. anordnades av Patriotiska Föreningen för Sveriges Hästkultur.

Med honom utgick den manliga grenen av grevliga ätten von Fersen. 

Hedvig Wilhemina Augusta Sofia Maria Teresia Lovisa (Louise), f 1816 i Stockholm, grevinna. Gift med kammarherre, greve Carl August Gyldenstolpe (1800-1872). Efter brödernas död fick hon äganderätt till de fersenska egendomarna vilka fick säljas i samband med en omfattande konkurs 1868. Avled 1879 och vilar tillsammans med sin make på Norra kyrkogården i Solna.

Ljungs slott, 585 75 Ljungsbro        070-287 82 22       Epost:  info@ljungsslott.com