Om Ljungs säteri

Ljungs säteri 

Ljungs Säteri, inkluderande Ljungs Slott är ett aktivt jordbruk, där man idag bl.a. bedriver spannmålsodling och skogsbruk. Slottet och ägorna köptes 1949 Erik och Ellen Nordenhed och idag är det deras barnbarn och barnbarnsbarn som driver verksamheterna. Säteriet består av ett antal byggnader, varav flyglarna bebos av ägarna.


Besökare är välkomna att titta på slottet. Vänligen parkera på anvisad plats samt respektera skyltarna "PRIVAT".


Ägarfamiljerna Waha Nordenhed har välvilligt ställt slottet till förfogande för "Föreningen Ljungs Slotts Bevarande" som genomför evenemang samt visar slottet för allmänheten.


Ljungs slott, 585 75 Ljungsbro        070-287 82 22       Epost:  info@ljungsslott.com